Anser att polisen provocerade fram fortkörning

Mannen tycker att polisens fartkontroll var trafikfarlig – tvingas betala ändå.