Anmäler doseringsmiss – barn blev sjukt igen

Ett apotek i Kungsbacka har anmält att ett barn med svinkoppar fått för låg dos av penicillin och att det gjorde att utslagen kom tillbaka.

Det var i somras som ett barn fick fel dos av medicin för att behandla svinkoppor på ett apotek i Kungsbacka. Något som apoteket nu anmält till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, eftersom det hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada.

Barnet, hade enligt anmälan, varit inlagd på sjukhus och fått antibiotika intravenöst innan apoteket skrev ut läkemedlet i för låg dos, ungefär en tredjedel av vad dosen skulle varit. Några dagar efter att den behandlingen hade avslutats då fick barnet svåra besvär med omfattande utslag och klåda.

Barnet undersöktes på näraktuten och där upptäcktes den felaktiga doseringen och barnet fick rätt behandling och mår idag bra, enligt anmälan. I där står det också att doseringen gjorde att medicinen inte fick tillräcklig effekt och att det i sin tur ledde till lidande och ett utdraget sjukdomsförlopp.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se