Arkivfoto

Allvarlig kritik mot byggnadsnämnden

Det tog tio år innan ett tillsynsärende hos byggnadsnämnden avslutades. Nu får nämnden allvarlig kritik från JO för passivitet och det är heller inte första gången som kritik riktats mot deras arbete.

Ett par i Onsala ansåg att en stenmur som byggts på granntomten var ett svartbygge. Därför klagade de till byggnadsnämnden under 2007 men det skulle dröja innan frågan hanterades trots att paret fortsatt att skicka in klagomål.

Först 2010 genomfördes en besiktning på stället men inte heller efter det besöket fattades ett beslut. I slutet av 2016 fick paret nog och anmälde då istället byggnadsnämnden till Justitieombudsmannen, JO, vilket Kungsbacka-Posten tidigare berättat om.

Läs mer: Ny JO-granskning av byggnadsnämnden

Först efter JO-anmälan tog byggnadsnämnden upp ärendet i februari 2017 och avslutade det då utan påföljd eller ingripande med motiveringen att det inte var möjligt att fastställa att preskription inte hade inträtt.

JO har nu kollat på ärendet och riktar allvarlig kritik för passivitet mot byggnadsnämnden. JO anser att den långa handläggningstiden troligtvis har spelat roll i hur ärendet slutat. JO skriver också att det inte är godtagbart att en nämnd låter ett ärende ligga så länge att preskriptionsreglerna kan hindra nämnden att kunna agera i tillsynsärende.

Det är heller inte första gången som nämnden fått kritik. I februari 2016 inspekterade JO nämnden och hittade då att 8 300 bygg-ärenden fanns uppsatta som ”oavslutade” i nämndens diarium.

Läs mer: Hård JO-kritik mot byggnadsnämnden

Det visade sig att byggnadsnämnden under en längre tid bara handlagt tillsynsärenden som medförde fara för liv och hälsa på grund av resursbrist. Efter den tillsynen fick också nämnden en lång kravlista.

I svaret kring det nu aktuella fallet med stenmuren skriver nämnden till JO att hanteringen varit bristfällig.

”Den uppkomna situationen är mycket olycklig och på inga sätt acceptabel. De åtgärder som nämnden har gjort och gör för att förbättra tillsynsarbetet kommer att verka för att liknande situationer inte uppkommer i framtiden.”, skriver verksamhetschefen Hanna Ståhl till JO.

I svaret skriver också nämnden att de sedan kritiken de fick 2016 har anställd två inspektörer som ska jobba med tillsyn och att ett av deras prioriterade områden ska vara äldre ärende.

Kajsa Lind

kajsa.lind@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar