Allt klart för byggstart av nya simhallen

Nu sätts spaden i jorden för nya simhallen. Med en prislapp på totalt över en halv miljard och en byggtid på bara två år är badhuset den största investeringen någonsin i kommunen.

Den nya simhallen har funnits på agendan sedan drygt ett decennium och inför förra valet gjorde alliansen frågan till ett vallöfte. Inte för att det fanns någon opposition. Samtliga partier i kommunfullmäktige har gjort tummen upp för bygget.

På onsdag tas första spadtaget, som blir en milstolpe i processen. Redan i november ska konstruktionen vara så långt framme att de bärande betongdelarna börjar monteras.

Emma Kjernald är chef på Kungsbacka kommuns samhällsbyggnadskontor och nöjd med att den flera år långa planeringsprocessen är vid vägs ände.

– Det kommer att bli jättefint, men detta kommer också att ställa stora krav på oss att informera om vad som är på gång, säger hon.

Simhallsbygget omfattar totalt 12 000 kvadratmeter, med fullstor 50X25-bassäng, relaxavdelning, två mindre undervisningsbassänger och en vattenrutschbana som delvis går på utsidan. Badhuset har dimensionerats för att klara en växande befolkning i alla fall fram till 2040. Tanken är att anläggningen ska klara 300 000 besökare om året.

Bara klara papper

Bygglovet klubbades för knappt en månad sedan, detaljplanen bara några veckor innan det. Tempot för att klara byggstarten i tid har varit högt. Och redan i höst tänker HSB söka bygglov för det som kallas fjärde etappen kvarteret Aranäs, ett bostadsprojekt med omkring 180 mindre lägenheter.

– De kommer med all sannolikhet att börja bygga parallellt med att badhusbygget pågår. Det kommer att bli stor påverkan på området runt omkring. Det är lite det jag menar med att vi måste hitta verktyg för att visa och förklara förKungsbackas invånare vad det är som sker, säger Emma Kjernald.

Till exempel diskuteras olika former av 3D-animationer som kan delas på nätet och ge en uppfattning om hur allt kommer att se ut när det är klart.

Enligt tidplanen för simhallen ska bygget stå färdigt för invigning våren 2020, om bara två år.

Tajt tidplan, vad får absolut inte hända om den ska hålla?

– Det värsta skulle väl vara olika former av förseningar av material hos leverantörerna. Men det är ett krav i upphandlingen att byggtiden ska hållas, och jag litar på att serviceförvaltningen gjort en bra upphandling. Från kommunens sida ska detta bara tuffa på, säger Kjernald.

Också från länsstyrelsens sida har planeringen nu slutligen fått grönt ljus. De har tidigare i processen haft åsikter både om geotekniken, alltså markförhållandena i området, och om vattenavrinningen till Kungsbackaån.

Men simhallsplaneringen har knappast gått som på räls hela vägen. Den nuvarande simhallen byggdes under tidigt 80-tal och har med tiden blivit allt för liten för den växande befolkningen. Men precis som andra simhallar från samma tidsepok så har renoveringsbehoven med tiden blivit både omfattande och dyra. Dessutom har det ofta hörts kritik mot att simskolor och den synnerligen aktiva simklubben i kommunen tvingats slåss om både utrymme och tider. Det är bakgrunden till att Kungsbackas politiska ledning började peka med hela handen om att bygga en ny simhall.

Bytt platser

De första planerna ville placera nya simhallen längre söderut, och närmare Kungsbackaån. Den placeringen övergavs så småningom, framför allt efter kritik från föreningslivet, som värnade fotbollsplanerna på Inlag. Den nuvarande byggytan, på grusplanen öster om ishallen, var egentligen en kompromiss. Och det har funnits flera sådana under resans gång. Till exempel kritiserades planerna på att banta bassängstorleken hårt. Utan en så kallad fullstor bassäng, alltså 50 gånger 25 meter, går det inte att hålla internationella simtävlingar på kortbana, ett krav från simklubben.

Prislappen på sammanlagt 526 miljoner är den största investeringen i Kungsbackas historia och mellan skål och vägg finns det säkert politiker som funderat över vallöftet 2014. Av de pengarna går 426 miljoner till själva simhallen. 100 miljoner ska bekosta det parkområde som anläggs intill, med byggstart om drygt ett år.

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist

@kungsbackaposten.se