Foto: Arkivfoto/skärmklipp kronofogden.se

Allt fler ansöker om skuldsanering

Kronofogden har fått in många fler ansökningar om skuldsanering under första halvåret 2017 jämfört med året före. Anledningen är en lagändring som gjort det lättare att söka.

I Halland har ansökningarna om skuldsanering gått från 98 under första halvåret 2016 till 230 under samma period i år, en ökning på 135 procent. Ökningen syns också i Kungsbacka kommun där ansökningarna ökat från 25 till 37 stycken.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är glädjande att fler överskuldsatta nu får den chansen, säger Joanna Gren, teamchef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Den största förklaringen bakom ökningen tillskriver Kronofogden de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft den 1 november 2016 som har gjort ansökningen enklare. Bland annat efterfrågas färre uppgifter, man kan söka på webben och man har infört två betalningsfria månader per år.

Samtidigt har också ansökningarna om skuldsanering ökat i hela landet och det gör också väntetiderna hos Kronofogden blivit längre.

– Vi har vidtagit flera åtgärder för att så snabbt som möjligt pröva alla ansökningar. Bland annat har vi förändrat våra arbetssätt och ökat antalet handläggare. Tyvärr har det inte varit tillräckligt och våra kunder får nu vänta allt längre på sina beslut. Många har levt under knappa ekonomiska förhållanden under lång tid, och det är angeläget att korta handläggningstiderna, säger Joanna Gren.

Kajsa Lind

redaktion@kungsbackaposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar