Algblomning vid Nidingen klassad som ofarlig

I förra veckan upptäcktes alger på Västkusten och länstyrelsen manade till skärpt uppmärksamhet vid bad. SMHI har i veckan analyserat de upptäckta algerna vid bland annat Nidingen, där det dock rör sig om ofarliga arter som inte ska ge upphov till sjukdomsliknande tillstånd.

De blågröna algansamlingarna, som normalt sett inte blommar på Västkusten, tros ha spritt sig från Östersjön och provtagning gjordes i förra veckan efter algfynd i Laholmsbukten, vilket också bekräftade att de där handlade om arter som innehåller cyanobakterien Nodularia spumigena, så kallad katthårs-alg.

Dessa arter kan producera giftigt toxin som i sin tur kan ge klåda, hudirritationer och vara farliga att få i sig. Särskilt vaksamhet rekommenderas för badande småbarn och hundar så de inte sväljer i sig vattnet.

Nya prover togs med hjälp av vattenanalysföretaget Weaq i tisdags och onsdags längs både Hallandskusten och Bohuskusten.

– Här handlar det dock om andra, mindre farliga arter som observerats vid bland annat Nidingen, säger Maria Karlberg, doktor i biologi, inriktning marinbotanik och planktonexpert på SMHI.

– Även de producerar förvisso gift, men som inte kan överleva i det salta vattnet på Västkusten. Det är troligt att de fortsätter röra sig norrut längs kusten beroende på vindriktning och strömmar, men det mest sannolika är att de sedan självdör och sjunker till botten.

Kungsbacka kommun uppger också på sin hemsida att man hittills inte fått några rapporter om observerade algansamlingar vid någon av kommunens badplatser. Enligt kommunen finns i nuläget därför ingen anledning att avråda helt från bad.

För den som trots allt råkat badat i algblommat vatten rekommenderas noga avsköljning av kroppen och tvätt med tvål och vatten. Vid ögonirritation bör ögonen sköljas med rinnande vatten. 

Läs mer:Östersjöalger upptäckta på Västkusten

Camilla Moestedt