29 handgranater och 40 kilo dynamit lämnades in till polisen

40 kilo dynamit, drygt 300 sprängpatroner, två granater och tio kilo krut. Det är bara lite av allt explosivt gods…