1 000 platser i nytt p-hus

Kommunen planerar ett fem våningar högt parkeringshus granne med Lindens Torg. Totalt talas om kanske tusen p-platser, ett jätteprojekt som kan kosta upp mot 300 miljoner kronor.

Knappt har det massiva Valandprojektet, Kungsbackas första p-hus, börjat resa sig på gamla Varlaparkeringen förrän nästa projekt rullas fram. Nu handlar det om ett parkeringshus granne med Söderstaden, i höjd med järnvägen.

Platsen har i många år pekats ut för ett kommande parkeringshus. I skuggan av planerade bostadsbyggen i området, tillsammans med en ny simhall, börjar det brådska. Om bara ett par år bygger Piteå-företaget Lindbäcks den tredje etappen bostäder i kvarteret Aranäs.

Varje lägenhet ska ha en p-plats, innerstaden behöver parkeringar och en ny simhall kommer att öka det behovet.

Kommunens tjänstemän har i snart ett års tid jobbat på en utredning om både behovet av fler parkeringar, men också mer övergripande strategier kring var stadskärnan ska göra av alla bilar.

– Aranäs kvarter ett och två är klara, men snart byggs både kvarter tre och fyra. Samtidigt pågår ju en förtätning egentligen i hela stadskärnan. Vi bedömer behovet av platser i ett p-hus till minst tusen stycken, Hans Forsberg (M), ordförande för kommunstyrelsen i Kungsbacka.

Den aktuella tomten ligger omedelbart granne med dubbelspåret. Ett p-hus med tusen platser bedöms bli fem våningar högt.

 – Det kommer att synas när man kommer söderifrån med tåget på väg in till Kungsbacka, konstaterar Forsberg.

Dyrt med p-hus

Men det är ingen hemlighet att det kostar pengar att bygga parkeringshus. I byggbranschen talas om ”från 100 000 och upp till 400 000 per plats”, som ett riktmärke. Allt beror på konstruktion, utformning men också på behovet av pålning och grundförstärkning. I Söderstaden beräknas kostnaden kunna hamna på upp mot 300 miljoner.

– Tanken så här långt är att kommunen bygger, men att byggherrarna ska vara med och betala. Hur mycket får bli en fråga för förhandlingar, summerar Forsberg.

Enligt kontraktet för att bygga tredje etappen av kvarteret Aranäs skulle byggherren Lindbäcks bygga p-platser under bostadshusen. De planerna har fått överges när geotekniken och markförhållandena är för svåra i området. I stället kommer Lindbäcks att vara en av parterna i förhandlingen om finansieringen av p-huset. Bolaget kommer att behöva 200 platser, en per lägenhet, för att klara villkoren i avtalet man skrivit under med kommunen.

– Om vi får allting klart med finansiering så skulle vi kunna börja bygga 2019 och vara klara 2020, innan Lindbäcks börjar bygga sina kvarter, säger Hans Forsberg.

Kan reta upp

Men ett fem våningar högt parkeringshus bara ett par stenkast från innerstaden kan reta den känsliga folksjälen i Kungsbacka. Det vet politikerna. I diskussionerna kring arkitekturen anses det vara en uppsida att p-huset kommer att fungera som bullerskydd mot järnvägen. Men fem våningar kommer också att vara en avskärmning som både tjänstemän och politiker nu funderar på.

– Huvudsyftet, prio ett, är att tillskapa fler parkeringsplatser. Det är ett krav om vi alls ska kunna komma igång och bygga allting, bostäder, badhus och annat som planeras i området, säger Hans Forsberg.

Från tjänstemannahåll har man hämtat inspiration från Köpenhamn, där arkitektbyrån Jaja Architects skapat ett parkeringhus i cortenstål, med en multisportarena på taket. Även det omtalade p-huset i nya Krokslätts Fabriker i Mölndal, med djupgrön glasfasad, nämns som lyckad arkitektur att inspireras av.

Hans Forsberg är dock försiktig med vad som kan byggas eller inte.

– Jag har sett det där huset med en idrottsplan på taket, men vi får se vad detaljplanen medger. Fastigheten ligger också nära järnvägen, så det är inte säkert att att det går att göra vad som helst, säger han.

Läs mer:Så blir de nya p-reglerna i Kungsbacka

Mats H Ljungqvist

0300-519 83 mats.h.ljungqvist

@kungsbackaposten.se