Inget är som vanligt

Jobbar natt på pandemisjukhuset i Göteborg. Jobbar inte med vuxna där alla corona fall finns. Jobbar i huset bredvid på intensiven med barn. Vi är förberedda, vi är så förberedda på vad ingen vet. Kommer barn bli allvarligt sjuka i corona eller ej? Oavsett så är avdelningen full av sjuka barn men inte i corona och det är så skönt.

Men inget är som vanligt vi brukar kramas mycket och sitta tätt i personalrummet nu har cheferna markerat där vi får sitta.. Galna galna värld.

Natt Usk

Skicka in din berättelse om hur corona ändrat din vardag.