Funderingar i tiden

Det händer att man får en lystnad

efter lite ro och tystnad.

När livet är bullrigt och svårt stör vårt öra

kan vi önska en stund då vi slipper att höra…

Nu plötsligt vi märker hur livet tystats ner

och de stilla stunderna har blivit fler.

Det kan vara gott att kunna lyssna till tankar

som annars lätt dränks av allting som bankar.

Men jag hörde en fågel som kvittrade glatt

där jag förundrad över tystnaden satt!

Så jag sitter lugnt i ”arresten” och lyss

till tankar som kommer och går – och som nyss –

till en söt liten fågel som kika’ genom rutan.

Ja, detta var så näpet så det var inte utan

att jag vinka’ tillbaka, tyckte det var toppen!

Jag log och skålade med kaffekoppen!

Birgitta Gens