Victoria Forsberg: Behovet av utlopp

Såg ni Bernie på Kungsbacka Torg här om veckan? Eller på pendeln? Eller dansande Gangnamn Style? Bland Jesu lärjungar i Sista måltiden? Demokraten hann resa genom både tid och rum under loppet av några dygn.