”Våra pensionärer är oumbärliga”

Kungsbacka kommun har lägst barnfattigdom i landet. Trots det har Rädda Barnens lokalförening att göra. – För det första har…