Ovanligt väluppfostrade änder fångade på film

Ungefär en tredjedel av alla trafikolyckor mellan motorfordon och fotgängare händer vid övergångsställen. Kanske kunde vi alla ta lärdom av…