Kjell vill slippa ensamheten

I 40 procent av hemmen i Sverige bor en ensam människa. Mer än hälften av landets vuxna befolkning är ogift….