I skam och tystnad

Patriarkala strukturer. Invanda mönster. Fina rum och fucking jävla kulturmän. Förlåt, men jag blir så oerhört beklämd, så in i…