Ett synnerligen kallt fall

Greve Jacob Nielsen flydde Danmark och byggde Hunehals borg. Var det för att han dessförinnan hade mördat den danske kungen? Den frågan försöker författarna Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson ta reda på i en ny bok. – Vi har inte löst mordet, så mycket kan jag avslöja, säger Lars Grimbeck.

Boken heter förvisso ”Varberg i Danmark – Historiska sevärdheter från dansktid till nutid”, men spiller även över på andra delar av länet, exempelvis norra Halland, Kungsbacka med omnejd. Lars Grimbeck är före detta journalist, numer författare och anställd som kommunikationsstrateg på Polismyndigheten.

I den nyutgivna boken grottar de ner sig i ett riktigt gammalt mordfall där preskriptionstiden gått ut för länge sedan. År 1286 mördades danske kungen Erik Klipping under oklara omständigheter. Det skedde när han var på jakt nära Viborg på Jylland i Danmark.

– Det är med andra ord ett riktigt kallt fall, säger Lars Grimbeck och skrattar.

Med lite mer allvar poängterar han att han inte har fått någon hjälp av kollegor på polisen. Han är noga med att håla isär sina roller. En av de utpekade mördarna var Jacob Nielsen. Han var greve av norra Halland och den som lät bygga Hunehals borg.

– Han hade en närhet till den norske kungen. Troligen fick han ekonomisk hjälp därifrån. Det var bland annat därför som Varbergs borg, det som senare blev Varbergs fästning, övergick i norsk ägo, säger Lars Grimbeck.

Tillsammans med kollegan Stefan Gustafsson har han grävt i mordgåtan kring kung Erik Klipping. De har ägnat ett par år åt ett av den danska historiens mest svårlösta mordgåtor. Författarna har bland annat besökt mordplatsen, byn Finderup på Jylland.

– Egentligen är det väldigt märkligt att en liten dansk by knyter samman platser i Halland, som Hunehals och Varberg med dansk medeltidshistoria, säger Stefan Gustafsson.

Lars Grimbeck vill inte avslöja allt för mycket om bokens innehåll i förväg. Men den som tror att det ska finnas en lösning på det över 700 år gamla mordet blir besviken.

– Nej, vi har inte löst mordet, men det var inte heller vår målsättning. Det är många historiker innan oss som har brottats med den här mordgåtan. Men vi har gjort nedslag på betydelsefulla platser och förhoppningsvis tillför vi en del pusselbitar till den här mordgåtan, säger Lars Grimbeck.

Jacob Nielsen blev fredslös efter kungamordet. Det innebar att vem som helst kunde döda honom utan att riskera något straff. Greven greps och dömdes senare för inblandning i mordet på Erik Klipping även om mordet inte är helt uppklarat.

I närheten av Kungsbacka finns Åskloster, uppkallat efter Ås kloster, som låg vid Viskans mynning och var Hallands största kloster på den tiden. Ås kloster kallades även Asylum och det finns en koppling till Sorö kloster på Själland.

– Där finns en del av det gamla klostret kvar. Man kan stå inne på Sorö kloster och föreställa sig hur det såg ut i Asylum förr. Det är en väldigt häftig grej.

Det finns även en koppling mellan klostret och Hunehals borg. Inte heller där vill författarna avslöja för mycket för de som ska läsa boken.

– Men det är en makaber kupp, en speciell händelse, som innefattar att kuppmakarna ville komma åt Hunehals borg, säger Lars Grimbeck.

Boken låter väldigt spännande?

– Jo, men vi tycker det är roligt att försöka dramatisera sådana här händelser. Förhoppningsvis väcks intresset hos folk som är måttligt intresserade av historia. Och kanske kan man öka förståelsen för hur det hänger ihop för folk som är mer insatta i historien.

Författarna Grimbeck och Gustafsson anser att medvetenheten om att Halland faktiskt varit danskt ganska länge borde vara större.

– Man kan skoja om Danmark ibland, men faktum är ju att Halland varit danskt längre än det har varit svenskt. Det kan man se hänger kvar än idag när det gäller gamla dialekter. Vi har importerat flera östdanska ord och uttryck och gjort dem till våra. Några sådana ord tar vi upp i vår bok. Ett sådant är keligt, som en del säger när något är tråkigt. Det är ett danskt ord som har blivit kvar, men det finns även flera andra, säger Lars Grimbeck.

Han tillägger:

– I skolornas historieundervisning får eleverna lära sig om Gustav Vasa, men hur ofta nämns att denne aldrig varit kung över Halland?

Danskarna har varit desto mer noga med att berätta om deras tid i Halland även om de olika fredsförhandlingarna på 1600-talet innebar svidande nederlag. Bland annat finns en gata i Höje Taastrup som heter ”Halland Boulevard. Och under andra världskriget smugglades flyktingar från Danmark, som var ockuperat av nazisterna, till bland annat Varberg. Det är uppmärksammat i Jylland, men inte i Halland.

Tobias Sandblom

0300-68 18 61

tobias.sandblom@kungsbackaposten.se