De vill öppna kontorshotell för kvinnor i Kungsbacka

I januari öppnar de ett kvinnligt kontorshotell i Göteborg. Nästa mål är att kunna erbjuda lokaler till kvinnor i kranskommunerna….