De förlorade sina älskade – möts i sorgen

Margaretha Alfredsson, Marie Lidbrink och Elnaz Magnusson är tre kvinnor med olika bakgrund och livssituationer, men de har en avgörande…