Då och nu: Vallgatan – huvudleden in till byn

Vallgatan tronar där det förr fanns en vallgrav som omringade stadskärnan med vatten.

Den gamla bilden, som kommunens arkivarie Veronica Kinn hjälpt oss att hitta, är från tidigt 1970-tal och visar Vallgatan med en Volvo som kör mot innerstaden.

Förr om åren var det här den stora landsvägen från Göteborg leddes in i Kungsbacka. Då fanns ett tullhus vid Storgatan med port och tullbom som markerade stadsgränsen. Tulltjänstemän kontrollerade de resande och tog tull för vissa varor som passerade gränsen.

Tidigare vallgrav

Än tidigare fanns här troligen en grävd vallgrav med skyddande vall, därav namnet Vallgatan. Då var Kungsbacka omslutet av vatten och på en karta från 1645 går vallgraven att ana.

Till höger om bilden finns i dag ett gult tegelhus med bostäder, butiker och bank. Där låg tidigare prästgården i Kungsbacka.

Rakt fram ser vi Varla-skolan som på den nya bilden har sin vita, moderna fasad. Skolan fick Kungsbackas arkitekturpris 2011 med motiveringen att Varlaskolan kommer att utgöra ett betydelsefullt element i den nya stadsdelen Väster om ån, ett av Kungsbackas stora stadsomvandlingsprojekt. Dessutom hyllas arkitekten Christer Håkansson för att ha utformat en skola som visat sig ha två ansikten med en ljus sida mot Varlavägen och en mörkare mot skolgården.

Viadukten stängdes

Dagen före julafton 2002, stängdes den välkända ”gamla” viadukten genom Kungsbacka och därmed också den sista biten av Vallgatan. Där har nu Badhusparken förlängts söderut.

Jonas Löfvendahl

Fotnot: Då och nu är Kungsbacka-Postens serie där vi gräver i bildarkiven och jämför med dagens utsikt.

Tidigare i serien:

Storgatan – Stadens entré

Anrika Cassels hörna består

Kyrkskolan på Södra torggatan

Relaterade artiklar
Fler artiklar