Då och nu: Kyrkskolan på Södra Torggatan

Skolgången i Kungsbacka har en lång historia. Där spelar Kyrkskolan, byggd på 1850-talet, en stor roll.

Den gamla bilden, som kommunens arkivarie Veronica Kinn grävt fram, är från tidigt 1970-tal och kommer från en stor fotoinventering som gjorde i Kungsbacka på 70-talet. Då hjälpte Chalmers tekniska högskola (för att få arbete till studenterna) kommunen med att fotografera och mäta kring fastigheter och kvarter i byn. Arbetet pågick 1969-1977.

Skola sedan 1600-talet

På den gamla bilden ser vi Kyrkskolan till höger och tomtmark där Hemköpshuset skulle uppföras till vänster. Kyrkskolan har en lång historia. Redan 1682 fanns i Kungsbacka en pedagogi för pojkar, som motsvarade läroverkets två första klasser. 1842 infördes folkskolestadgan i Sverige och 1845 startade en småbarnsskola. Alla 2-8 åringar skulle där få både uppfostran och utbildning så att föräldrarna kunde jobba i fred. 1846 fick skolan läggas ner på grund av stadsbranden. Tre år senare öppnades den nya folkskolan i tillfälliga lokaler fram till att skolhuset på bilden byggdes 1855-56. 1921 byggdes skolan om och fick två våningar och det utseende den bär än i dag.

Inomhusdansbana

Bakom fotografen finns Lindens torg, som anlades första år 2000. Tidigare hade där varit ett promenadstråk med vy över Söderån, eller Lillån som den kallas. I dag leds vatten genom kulvert under parkeringen. På dagens p-plats fanns även en inomhus-dansbana där ungdomarna hängde fram till slutet av 1930-talet.

Jonas Löfvendahl

Fotnot: Då och nu är Kungsbacka-Postens serie där vi gräver i bildarkiven och jämför med dagens utsikt.

Tidigare i serien:

Storgatan – Stadens entré

Anrika Cassels hörna består

Relaterade artiklar
Fler artiklar