Videobesök på regionens vårdcentraler

Närsjukvården ska möta upp invånarnas behov, och när behoven förändras behöver även vårdutbudet göra det. Efterfrågan på digitala vårdbesök har ökat kraftigt på grund av covid-19 och allt fler patienter såväl som personal har upptäckt enkelheten och tryggheten att kunna träffas digitalt.

Vi gör förändringar och förbättringar i vårt digitala utbud nästan dagligen för att möta upp efterfrågan och jag kan säga att Vårdcentralen Hallands samtliga enheter nu erbjuder videobesök till olika professioner. Totalt i Region Halland har 1154 medarbetare fått utrustning och utbildning för att möta patienter digitalt.

Allt finns samlat på 1177.se som fortsatt kommer att vara portalen för alla vårdkontakter såsom avbokning, ombokning, journal etcetera. När man bokat sitt videobesök på 1177.se eller via sin vårdcentral används appen ”Vårdcentralen Halland” för att genomföra videobesöket. Den praktiska informationen på 1177 har uppdaterats i dagarna för att förtydliga hur man går tillväga.

Jag vill även poängtera att appen och videomöten inte är en isolerad ö utan ett nytt verktyg i verktygslådan som ett komplement till fysiska besök. Som exempel kan man efter en provtagning på vårdcentralen kanske göra uppföljningen via ett videobesök. Skulle någonting upptäckas kan du fysisk träffa samma läkare som du talat med via appen. Videobesöken sker med samma personal som känner till din sjukdomshistoria, ser din journal och ger en sömlös vård utefter dina behov.

Då fler upptäckt fördelarna med videobesök försöker vi möta behovet och nya tider läggs ut dagligen. Utmaningen nu är att matcha invånarnas förväntningar och efterfrågan på alla våra 24 vårdcentraler.

Axel Storckenfeldt (M) Ordförande driftnämnden närsjukvård