Ålyngel sätts med jämna mellanrum ut i svenska vatten för att beståndet ska klara sig. Miljöpartiet vill se ytterligare åtgärder för att komma åt den dramatiska minskningen av ål. Arkivfoto

Vi måste rädda den utrotningshotade ålen

Ohållbart fiske har lett till att havets liv halverats de senaste 40 åren. För att vända den utvecklingen behöver vi ha ett hållbart uttag av fisk och inte fiska mer än återväxten ger.

Ålen har blivit något av en symbolfråga för den ohållbara situationen för många fiskebestånd. Trots att ålen klassas som en akut utrotningshotad art både i Sverige och Europa fortsätter fisket. Det är orimligt. Antalet ålar som når våra kuster varje år är nu endast ca 1 procent av det antal som vandrade in för 25 år sedan. Det krävs kraftiga och snabba insatser för att rädda ålen från utrotning!

Miljöpartiet har länge arbetat för ett hållbart fiske med fiskekvoter som följer forskarnas rekommendationer. Det var huvudsakligen De gröna i EU, med Isabella Lövin – då EU-parlamentariker,  som var den drivande kraften bakom reformen av EU:s fiskepolitik år 2013.

Som motargument mot att begränsa ålfisket framförs ofta att det stora hotet mot ålen i Sverige är vattenkraften. Det är visserligen sant men inte ska väl andra miljöproblem användas som en ursäkt för att strunta i nödvändiga förändringar av fiskepolitiken? Med Miljöpartiet i regeringen planerar vi att lägga fram ett lagförslag om stärkta miljökrav på vattenkraften. Vi räknar med att M, C, och KD står upp för det vi kommit överens om i energiöverenskommelsen: moderna miljökrav på vattenkraften.

Vi behöver göra allt vi kan för att rädda den utrotningshotade ålen och återställa havens hotade ekosystem.

Miljöpartisterna

Emma Nohrén, marinbiolog och riksdagsledamot,

Elisabeth Falkhaven, regionpolitiker

Clas Rosander, Kungsbacka

Relaterade artiklar
Fler artiklar