Vi behöver mer medmänsklighet – inte volymmål

Nu när samtalen om framtidens migrationspolitik är i slutskedet söker färre människor asyl i Sverige än på länge. I det läget är det fullständigt omänskligt att flera partier pratar om behovet av en tuffare lagstiftning. För MP är det mycket oroväckande att det just nu råder en kollektiv förträngning av asylrättens okränkbarhet. 

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Det Socialdemokraterna och de borgerliga partierna diskuterar är en inhuman politik som undergräver hela tanken bakom asylrätten.

I klarspråk innebär det att lagstiftningen skulle innehålla ett reglage för att minska antalet flyktingar när “volymen” uppnåtts. Barns rätt att leva med sina föräldrar ska alltså vara en regulator man kan vrida av och på. Även antalet kvotflyktingar som får lämna fruktansvärda flyktingläger för att bosätta sig i Sverige ska kunna justeras upp och ner.

En stramare lagstiftning minskar möjligheten till familjeåterförening för flyktingar som befinner sig i Sverige. Familjer kommer att cyniskt splittras. Röda Korset varnar för att svensk lagstiftning med detta riskerar bli bland de allra hårdaste i EU. Detta är inte den politik Sverige behöver.

Vi måste minnas migrationskomitténs huvuduppgift – att lämna förslag på en human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Men vad är det humana i att stoppa familjer från att återförenas, utvisa svårt sjuka och minska på antalet flyktingar från flyktingläger?  

Miljöpartiet kommer fortsätta driva på för att kommittén ska leverera en human och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det handlar faktiskt om människor.

Annika Hirvonen Falk, migrationspolitisk talesperson, MP

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot, MP

Ingegärd Salmose, ordförande, MP Kungsbacka

Jan Riise, ordförande, MP Halland