Vems sanning, Lisa Andersson (M)?

Sanning Lisa? Vems sanning? Sanningen att säga är det min skyldighet som förtroendevald att veta hur jag skall svara anställda,vårdtagare och allmänhet! Tycker du att det verkar seriöst att svara: jag vet inte? Läs ÅRSHJULET!! Detta kanske duger för Dig/Er, men inte för en förtroendevald i vårt parti!

Jag är säker på att förvaltningen kunnat svara snabbt och tydligt på mötet men fick väl inte stöd. Jag hoppas att de frågor och synpunkter som jag har i mitt ansvar som arbetsgivare, en trygg kommun att leva och bo i och en attraktiv arbetsgivare kommer att besvaras i framtiden.

Maj-Britt Rane Andersson (S)

2:e vice ordförande i Nämnden för Vård och Omsorg