Vem talar för Kungsbacka?

Dagsjukvården för mag- och tarmsjuka på Kba sjukhus är var min regelbundna vård sköts. Med en aggressiv, kronisk tarmsjukdom behövs kontinuerlig vård och dagmottagningen med sjuksköterska Pia i spetsen gjorde mitt liv otroligt mycket lättare. Hon höll reda på allt, hon gick alltid att få tag på, hon fixade läkartider och recept på nolltid och hon var själv ett dreamteam. 

Pia behövde dock en kollega då hon hade alldeles för mycket att göra. Trots att både läkare och sjuksköterskor igen och igen påtalat ledningen om att mer resurser behövdes fick de ingen respons. 

Pia slutade, läkarna slutade och två nya sjuksköterskor och en hyrläkare fick ett omöjligt uppdrag. Nu har även de sköterskorna sagt upp sig och avdelningen flyttar till Varberg. Ledningen har helt förstört en väl fungerande mottagning som var guld värd för många kroniskt sjuka. De lyssnar inte på sin personal så vem lyssnar de på?!? 

Det innebär att vårdkrävande patienter som jag måste åka till Varberg för allt. I perioder kan det bli 2 ggr/vecka. Varje gång förlorar jag en dags arbete och det är dyrt. 

Kungsbacka har 90 000 invånare och ingen mag-tarmvård from årsskiftet. 

Vi är så glada att tillhöra Halland istället för Västra Götalandregionen men ibland förstår jag inte varför. Kungsbacka är helt ointressant för Region Halland, endast Varberg och Halmstad gäller. Vem är det som talar för Kungsbackas invånare? 

Cecilia Brock