Vart ska gående ta vägen?

Vid rondellen Onsalavägen/Inlagsleden saknas övergångsställen helt så att gång från Kolla över till Circle K -Mc Donalds och Lilla Laxen sker på egen risk för ingen bil stannar eftersom det saknas skyltar och markering för övergångsställen. Bil är det som gäller här – tyvärr!

B Melin