Pengar

Varning för regeringens skattehöjningar

Löften om svensk modell innebär skattehöjningar som drabbar hushåll, småföretag och landsbygd. Eva Borg (S) förklarar inte hur de egna förslagen slår mot nystartade fåmansbolag med kostnader i miljardklassen om 3:12 reglerna införs.

Småföretag som kan växa och skapa nya arbetstillfällen kvävs i sin linda av nya pålagor. Om brytpunkten för statlig skatt sänks drabbas hundratusentals hushåll av ökade kostnader. Om Mp ges tillåtelse att införa både kilometerskatt på vägtransporter och en ny flygskatt är det småsamhällen, orter och regioner långt ifrån storstäderna som drabbas.

Svenska bankers hot att flytta sina huvudkontor utomlands om en bankskatt inför måste tas på allvar. 

Den politik S-/Mp-regeringen företräder innebär att Sverige klyvs mellan städer & landsändar där tillväxten är stark och samhällen som drabbats av företagsnedläggningar och utanförskap. De som står långt ifrån arbetsmarknaden får allt svårare att ta sig in. Nya subventionerade bostäder kommer dem till del som redan har en hög inkomst, kan låna till insatsen och redan är etablerade på bostadsmarknaden, medan unga, nyanlända och hushåll som bara har en låg inkomst att leva på står utanför. 

Centerpartiet står för ett nytt ledarskap, där jobbskaparna gynnas och där det blir enklare för fler att ta sig in på arbetsmarknaden, att bygga på sin utbildning för att anpassa den till ett arbetsliv i förändring.

Vi vill ställa om transportsystem genom positiva incitament istället för att straffa de som är beroende av dem. 

Ola Johansson (C) 

Relaterade artiklar
Fler artiklar