Varför sparar ni på de svagaste?

Kungsbacka kommun planerar att avveckla hela verksamheten med personliga ombud till årsskiftet 2021. Besparing på 50 miljoner ska uppnås till 2022, varav 600 tkr för PO-verksamheten. Samtidigt som andra kommuner i regionen satsar på PO väljer Kungsbacka att avveckla densamma. Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Verksamheten finansieras till stor del med statsbidrag. Vi vill veta hur Kungsbacka kommun tänker när man planerar att spara på de svagaste i vårt samhälle? Vem ska bevaka och upptäcka systembrister när personligt ombud försvinner? Vad händer med alla människor som faller mellan stolarna? Hur många ska bli vräkta? Vi ser en fara i att det blir en orimlig belastning på redan hårt belastade anhöriga. Att avveckla PO kommer att öka risken för försämrad självkänsla och ökad suicidrisk. Många med psykiska funktionsnedsättningar kommer att må sämre än vad de redan gör idag. Detta kommer att leda till en ökad belastning på andra stöd- och vårdinstanser som redan är tungt belastade. I Kungsbackas vision 2030 kan man läsa: ”I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet.” Kungsbacka kommuns förslag om att avveckla personligt ombud vid årsskiftet 2021 rimmar väldigt illa med kommunens vision 2030. Vi kräver att detta förslag dras tillbaks!

Våra medlemmar genom:

Annika Gunnarsson, Beroenderådet Halland

Mary-Anne Jakobsson, NSPH Halland

Harry Kalholm, Hallandsrådet

Lill Haverland, Hjärnkoll Halland

Sara Niklasson, Attention Kungsbacka

Åse Isaksson, SPES Halland

Malin Emanuelsdotter, SHEDO

Ronny Nilsson, Autism- & Aspergerföreningen Halland

Annika Johansson, KF Länken Kungsbacka

Mona Granquist, ÅSS Halland

Kurt Bengtsson, IFSAP Kungsbacka

Jonas Lidström, Fontänhuset Falkenberg