Varför ingen solpanel på simhallens tak?

Vi har kunnat se bilder från en taklagsfest i den nya simhallen. En stor byggnad med ett stort platt tak som skulle kunna ha fyllts med solpanel. Solen skulle kunna bidra med värme till allt vatten som ska värmas upp i flera bassänger.Detta skulle ha väckt mycket positiv uppmärksamhet för Kungsbacka som kommun. Kommunledningen borde ta beslut om att sätta solpanel på alla nybyggda kommunala hustak.

Ulla Larsson