Vårdappar kostar pengar för den offentliga vården

Upprop från läkarna på Vårdcentralen Kungsbacka.

Att ha patienten i fokus är något vi strävar efter i varje patientmöte. Det är inte samma sak som omedelbar tillgänglighet för alla åkommor. Vi tror att patienter i första hand önskar kontinuitet i sin läkarkontakt, en husläkare som känner dig och erbjuder vård av hög kvalitet.

Internetbaserad vård är här för att stanna! Att den utformas på ett patientsäkert sätt med kontinuitet, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet måste säkerställas! Det är inte så idag. Uppkoppling sker mot en okänd doktor, var som helst i landet, utan kännedom om medicinsk bakgrund, eller möjlighet till provtagning eller ordentlig undersökning. Läkare i primärvården har inte förrän i år fått delta i utvecklingen av kommande internetbaserad vård i Region Halland. Förhoppningsvis blir resultatet kostnadseffektivt och säkrare.

Det vi ser är att kostnaderna för nätläkarvård har ökat i hela landet, dessutom antibiotikaförskrivningen. Att varje vårdcentral betalar för kalaset, tror vi är obekant för de flesta väljare. Utgifterna för internetbaserad vård har ökat från 2016, 37 miljoner av primärvårdens budget, för att i september 2017 röra sig om 116 miljoner (Sydsvenskan, Herman Holm, november 2017).

Efter politiskt beslut, betalar varje vårdcentral en summa; 650 kr idag, men tidigare betydligt högre, för varje kontakt en patient har med ett nätläkarbolag i en app. En riktig kassako för de nya företagen!

Det politiska beslutet att köpa in nätläkartjänster utanför egen regi har 2017 lett till en mycket stor utgiftspost för vårdcentralerna i Region Halland. Samtliga enheter i Närsjukvården Region Halland, Kungsbacka, går nu med förlust. Köpt vård utgör merparten av förlusten, där nätläkarvård är en stor del. Ersättningsmodellen som ger straffavgift om patienten söker vård på nätet, är inget vårdcentralen alls kan påverka. I år leder underskottet till att Region Halland kraftigt får skära ner personalkostnaderna. Detta minskar tillgängligheten och läkarkontinuiteten. Det är ett politiskt beslut att vårdvalsmodellen ser ut såhär.

Om man vill öka patientens valfrihet och säkra god kvalitet, bör man tänka om när vårdvalsmodellen skall ändras 2019. Att kunna ringa upp en okänd läkare vid surfplattan till mycket hög kostnad utan kvalitetssäkring, är inte jämförbart med kostnadseffektiviteten i att kunna anställa fler läkare i primärvård och bedriva säker vård. Rekommendationen är 1500 listade patienter per läkare, idag har vi hos oss nära 2300 listade per läkare. 

Så hur skall vi kunna ge primärvården rätt resurser att bedriva god vård för nöjda patienter i en allt större och åldrande befolkning? Att dessutom göra den till en attraktiv arbetsplats för duktiga medarbetare, utan att riskera ohälsa och sjukfrånvaro som följd av en ohållbar arbetsmiljö, är en utmaning. Vi ser med tillförsikt på en ökad dialog i frågan. Tillsammans kan vi arbeta för en patientsäker vård.

Läkarna på Vårdcentralen Kungsbacka, Region Halland:

Elisabeth Elbel

Susanne Ellbjär

Katrin Ekstorm

Rebecca Gadler

Johan Grafström

Ann-Charlotte Hansveden

Hampus Lind

Lena Mortensen

Anna Nilsson

Annica Nordenström

Anna Vansvik Hägglund

Assima Quyomie