Välkommen till verkligheten!

Förskole – och grundskolenämndens nye 2.v.ordf. Johan Tolinsson har i denna tidning avgett sin programförklaring som kort sammanfattat lyder ”mer åt alla”. Johan! Du kommer att upptäcka att Du har kommit till en nämnd som i regel i stor samstämmighet arbetar så att det skall bli så bra som möjligt för den generation som skall ta vårt samhälle in i framtiden. Det kommer att bli intressant att följa vilka förslag Du kommer att lägga, och inte minst hur Du tänker finansiera dem. Tre möjligheter finns:

•Skattehöjningar?

• Dra ner på andra kommunala verksamheter som äldreomsorg och socialtjänst?

• Ökad upplåning?

Vi tar gärna initiativ till ytterligare satsningar på skolan, men det skall ske med de resurser som vi skapar genom vårt arbete, inte genom att höja redan höga skatter eller genom att ytterligare skuldsätta kommande generationer.

Kommunalskatten i Kungsbacka är 32,15%. I våra grannkommuner Varberg och Mölndal är den 31,15% resp 31,74%. (Källa:SCB)

Kommunens låneskuld är nu ca 950 miljoner kr. Den ökade med 300 milj kr under 2018. Utan ett överskott på driften på 178 milj kr så hade den vuxit till 1128 milj kr. Den kommer genom redan beslutade investeringar, huvudsakligen skolor, att om tre år att ökat till mer än tre miljarder (!) kr.

(M)-gruppen i Nämnden för Förskola och Grundskola

Anders Ekström

Axel Storckenfeldt

Berit Bergström

Per-Axel Carlsson

Mia Sundvall

Andreas Johansson