Upp till föräldrarna att orka kämpa för extra stöd i skolan

Jag heter Annelie Eliason. Jag har två barn med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Mina erfarenheter från skolan är både ris och ros när det gäller extra stöd i skolan. Våra barn gick låg- och mellanstadiet i Presseskolan i Onsala och vår erfarenhet är att hjälpen kommer inte automatiskt om en alls, utan det åligger oss som föräldrar att kämpa och stå på oss för att våra barn skall få det stöd som behövs.

Vår äldsta son fick överhuvudtaget ingen hjälp alls då de då lärare som hade någon förståelse för att extra stöd behövdes slutade av olika anledningar. Ledningen reagerade till slut då vi som föräldrar fick hota med att gå vidare högre upp i ledet.

Barnen går nu på Varlaskolan och där finns en ambition att hjälpa till och äldsta sonen med autism och adhd har fått stöd och hjälp och vi föräldrar har en kommunikation med skolan men det som är viktigt att veta är att ingen hjälp kommer automatiskt utan det är upp till föräldrarna att orka kämpa och ligga på hela tiden för att stöd och anpassningar skall ges.

Alla barn har inte föräldrar som orkar, de kanske har samma bekymmer och vem skall då stå upp för dessa barn är min fråga?

Med vänlig hälsning.

Annelie Eliason