Unket eller ej, tack fullmäktige

Unken människosyn eller ej, Tack, Kungsbackas fullmäktige som röstat igenom att tillstånd skall krävas för passiv pengainsamling.

Det går bara inte att vänja sig vid att se en fullt frisk och arbetsför man/kvinna i sina bästa år hålla fram sin mugg till den gamla damen med sin rullator. Stackars våra pensionärer. Som i många fall inte får pensionen att räcka och ensamstående föräldrar som får vända på varje krona.

Vi vill gå och handla i fred! JA, det stämmer. Vi vill inte ha dem här, och vi är inte ensamma. 57 procent av folket vill förbjuda tiggeri. Av resten så är det bara 16 procent som vill tillåta. Källa: Inizio 30 augusti-4 september 2017. Sverige har undertecknat ett samarbetsavtal med Rumänien och Bulgarien med fokus på barns rättigheter, jämställdhet och social välfärd. Det sker löpande samtal om utbildningssatsningar och insatser för att få alla barn att gå i skolan. Några exempel på vad som sker för att förbättra för de mest utsatta är: Ett obligatoriskt förberedande skolår. 2000 nya förskolor.

Det är ett framsteg för barnen och för föräldrars möjlighet att tillträda arbetsmarknaden. Födelsebevis, vilket länge varit en brist, kan man få på kommunhuset genom att folkbokföra sig på så kallade social housings. Åtskilliga miljoner skickas dit för att förbättra förhållanden för fattiga i deras hemländer. socialförvaltningen i Kungs-backa har åkt runt och kontaktat tiggarna och erbjudit dom hjälp men nej… Dom väljer att lämna sina barn, Ibland 4-5 stycken för att åka till Sverige och sitta utanför våra affärer och tigga, varför? Jo, för att det går. Sverige tillsammans med Finland och Portugal är de enda länderna som inte har några restriktioner alls.

Så länge vi ger pengar och dom slipper jobba men ändå tjäna cirk a 80 kronor i timmen så kommer detta att fortsätta.

Det är vad Sverigedemokraterna i Kungsbacka menade på sista kommunfullmäktigemötet. Dom har ett val och dom kan få hjälp ut ur detta men fortsätter ändå att tigga. För en person som är uppfostrad att arbeta och göra sin pl

ikt så är detta obegripligt. Att skänka pengar till enskilda är ett sätt att kortsiktigt lindra nöden, men faktiskt också att upprätthålla den och den kriminalitet och beroendeförhållanden som kan följa. Det skall kännas tryggt att veta att de pengar man lägger i en mugg eller låda går dit det skall och inte till någon gangsterliga som försöker lura våra invånare.

Sysselsättning är den primära vägen ur fattigdom och social utsatthet,

Susanne Andersson

SD Kungsbacka