Tiggeri har funnits i alla tider

KF kommer tisdagen den 6/11 att besluta om att anta lokala ordningsföreskrifter för Kungsbacka kommun som ska gälla fr o m 1/1 2019. Då är förslaget bl. a att det för passiv penninginsamling ska krävas polisens tillstånd. Det tar vi socialdemokrater starkt avstånd från.

När det uppstår stora skillnader i människors levnadsvillkor så uppstår tiggeri. Så har det varit genom historien. För många är tiggare ett störande inslag. Åtgärder mot tiggeri från samhällets sida är inget ovanligt. På tidigt 1900-tal försökte man på alla sätt hindra fattiga att störa bilden av ett välordnat samhälle. I takt med att den sociala välfärden byggdes ut försvann tiggarna i Sverige och 1964 togs förbudet mot tiggeri bort. Men historiskt sett tycks detta vara en parantes. När folkhemmet avrustas kommer tiggarna tillbaka. Nu är det fattiga romer från Rumänien och Bulgarien som tigger. Attityderna i samhället kommer tillbaka och historiska mönster går igen. Vi hör argument som påminner om 1800-talet. Skicka hem romerna! Betänk att det inte är ett brott att tigga och att det råder fri rörlighet inom EU.

Vad vi vet har inte någon brottslighet kunnat bekräftas eller att tiggare i Kungsbacka är styrda av kriminella. Deras önskan är att få ihop pengar till att förbättra sitt boende, att ge sina barn möjlighet att gå i skola och pengar till skolböcker. EU har inte klarat av att se till att romerna hjälps på plats, hade det varit så hade de ju inte kommit hit. Visst finns hjälporganisationer som hjälper på plats, främst vad det gäller barns skolgång men det har ju inte hjälpt, därav den situation vi har. Nästa gång du stöter på en tiggare ta en stund till samtal så kanske en annan bild blir tydlig.

Ingemar Lundin (S), Eva Borg (S) Johan Tolinsson (S)