Tack för allt ditt arbete, Maria Sidén

Vi vill skicka ett stort fång rosor till vår fantastiska före detta chef Maria Sidén, och samtidigt göra ett litet inlägg om vad hon har åstadkommit under sin tid som vd för Tjolöholms slott.

Under det senaste decenniet har Tjolöholms slott utvecklats från att vara en ganska perifer företeelse, till ett historiskt besöksmål med en attraktionskraft som sträcker sig utanför landets gränser. Sedan Maria Sidén tillträdde som vd 2007 har Tjolöholms slott fått en framskjuten position nationellt, men också internationellt. Inom branschen har Tjolöholm en särställning och ses som ett föregångsexempel, inte minst på grund av den ovanligt höga egenfinansieringsgraden. I jämförelse med liknande besöksmål är Tjolöholm ett av landets bästa, i den aspekten. Maria Sidéns förmåga att skapa kvalitet i den kulturhistoriska upplevelsen i kombination med affärsmässiga perspektiv är unik. 

Under det senaste decenniet har platsens identitet och unicitet förtydligats och lyfts fram, samtidigt som den årliga omsättningen ökat med 15 miljoner kronor. Tjolöholm har blivit ett allt starkare varumärke i takt med att dess position flyttats fram i byggnadsvårdsvärlden, trädgårdssverige och kulturetablissemanget. Godset är nu en attraktiv arbetsplats där en rad spetskompetenser inom bland annat byggnadsvård, kulturarv och trädgård arbetar, med affärsmässighet som ledstjärna. Det är Maria Sidéns envisa fokus och unika sätt att kombinera kulturvärden med affärsmässig utveckling som har fått Tjolöholm till den uppskattade kulturhistoriska platsen som det är idag, en plats som tilldrar sig intresse från utländska samarbetspartners, utländska förlag och media.

Tjolöholm är ett unikt kulturarv, omringat av ett kulturlandskap i reservatsklass. Vi är många som står bakom Maria Sidéns sätt att styra Tjolöholm mot ett besöksmål i världsklass, som Kungsbackas invånare kan vara stolta över.

Tusen tack Maria Sidén, för det värdefulla arbetet som du har påbörjat på vår fantastiska arbetsplats.

Personalen på Tjolöholms slott