Systemfel på vårdcentraler

Beträffande artikel i KP, ”Rasar mot vårdcentral”

 Inlägget om Åsa Vårdcentral stämmer i stora drag in även för Särö VC men i Särö är det personliga bemötandet alltid trevligt!·  

Vid Särö uppfattar jag som patient ”kontakten” ostrukturerad vad gäller till exempel pågående ärenden, där involverad läkare slutat. Sådana patientärenden tycks falla i glömska!  För att återstarta ”glömda” ärenden måste ny tid beställas, då finns inga tider att boka (jfr med Åsa)!

I Särö hänvisas man då till akutbesök! Det upplever jag som ett systemfel för oss berörda patienter. Akutläkaren är med sina 10 minuter självklart inte förberedd på att kunna föra mitt pågående ärende vidare. 

Tidigare listade patienter (själv drabbad), trängs undan till förmån för nytillkomna patienter hos viss tidigare listad (dock kvarvarande) läkare, överbelastning(?), överåtaganden(?) eller läkarbyten(?).

Tankarna mal, kanske nedprioritering av äldre eller brister/oklarheter i handlingsregler eller helt slumpartat?·

 Bekanta som jag språkat med om Särö Vårdcentrals funktion, har uppgett sig att ha bytt till annat VC men återkommit till Särö VC på grund av att det inte fungerat bättre.

Man kan tycka att åtminstone några av dessa synliga Särö VC problem skulle kunna klaras av inom resp VC men kanske är det generellt!?     Beträffande uppföljningsinsats vid Åsa VC, problemen är nog mer utbredda än bara till Åsa.

Försämringar/ nedrustning för patienter ligger nog också längre tillbaka i tiden än bara ett år. I varje fall vid Särö VC som tidigare fungerat ”bättre patientmässigt än för närvarnde. Min uppfattning av Särö utgår från erfarenheter under de 36 år som jag och min familj konsumerat deras närvård/ tjänster.

De öppna akutbesöken  upplevs med sin tillkomst tagit bort kapacitet för bokade besök, där fler åkommor kan/borde klaras av med ett enda förberett besök.

Möjligheter till fler bokade läkarbesök fanns erfarenhetsmässigt tidigare hos VC men har minskats/ försvunnit vilket kanske märks mest för äldre, eller multisjuka patienter.

Bengt Librell