Sverige är det bästa landet i världen

Sverige har utsetts till landet med bäst anseende i hela världen. För andra året i rad. Det skriver Forbes, en amerikansk känd affärstidning. Det är faktorer som etik och låg korruption som påverkar ett lands anseende. Sverige utmärker sig särskilt när det gäller effektivt statsskick, goda levnadsförhållanden, ekonomisk stabilitet och anses vara ett säkert land att vistas i.

Sverige är ett ledande välfärdsland. En väl utformad generell och skattefinansierad välfärd är viktig för att förbättra människors livsvillkor och bidra till jämlikhet och jämställdhet. Dessutom främjar en sådan välfärd en god ekonomisk utveckling. Behoven av välfärdstjänster ökar när befolkningen växer, särskilt när det blir fler barn och äldre. Vår gemensamma välfärdsmodell är en del av det som gör Sverige fantastiskt. Genom att ställa krav på varandra och hjälpas åt så utvecklar vi vår gemensamma samhällsmodell. När välfärden fungerar och omfattar alla vågar vi mer; byta jobb, starta företag, bilda familj och skaffa barn, flytta eller börja studera.

Vi socialdemokrater sätter alltid välfärden först såväl nationellt som i kommunen. Vi vill ha en kommun där skattepengarna används till sådant människor behöver. Där byggnadsarbetaren får samma trygga äldreomsorg som direktören. Där föräldrar kan lita på att skolan finns kvar nästa termin, att barnen har arbetsro och att lärarna kan göra sitt jobb. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.

Eva Borg (S) Johan Tolinsson (S) Magdalena Sundqvist (S) Lars Eriksson (S)