Svar till Agnetha Ernegård om vykorten från Region Halland

Du ställer egentligen ingen fråga i ditt inlägg, men jag tycker det är viktigt att komplettera den bild du förmedlar.

Vykorten som skickades ut från Region Halland till alla Hallänningar som är 70 år eller äldre, var en viktig del i de förebyggande kommunikationsinsatser som gjordes inför och under sommaren. Vi såg med oro på hur smittspridningen skulle kunna öka, framförallt i Halland, eftersom vi är ett av de län som får väldigt många besökare under sommarmånaderna. Något som kan drabba äldre personer särskilt hårt.

Breda insatser ÄR trubbiga, eftersom det når personer med helt olika förutsättningar. Samtidigt behöver vi påminna om både vad vi inte kan göra och vad vi kan göra för vi alla ska hålla ut. Detta är fortsatt mycket viktigt, framförallt nu när vi kan se att länsstyrelsen rapporterar om trängsel på många håll i Halland.

Vi har naturligtvis stor förståelse för att det kommer reaktioner på de insatser som görs, eftersom vi alla befinner oss i olika situationer. Du beskriver väl hur de som bor i kommunal omsorg kanske drabbats hårdast av alla av de rekommendationer som finns och som vi måste fortsätta följa. Sommarhälsningen innebär inte att besöksförbud eller den ordning som varje boende behöver ha för att säkra möten ska ske sätts ur spel. Den syftade till att påminna om vad som gäller och vad man, om förutsättningarna finns, ändå kan göra trots allt. Hade vi exkluderat personer i omsorgen, hade det inte heller varit bra, eftersom förutsättningarna kan se olika ut i olika boenden.

Utifrån de rekommendationer som beskrivs i sommarhälsningen måste vi alla, både anhöriga, personal och personer på omsorgsboenden göra vad vi kan för att må så bra som möjligt.

Johanna Wiechel Steier Kommunikationschef Region Halland