Socialdemokraterna vill utveckla lyckad skoldrift

I Kungsbacka-Posten 23/11 kan jag som läsare och som 2: e vice ordförande i Nämnden för Förskola och Grundskola i Kungsbacka läsa ” Lyckad skoldrift kan överges”. Det anser Socialdemokraterna är helt fel.

Socialdemokraterna vill utveckla lyckad skoldrift – intraprenad, som drivs på Åsa Gårdsskola tillsammans med förskolor samt Fullriggaren Malevik i vår kommun.

Detta eftersom en större frihet skulle ge ett utökat engagemang och ansvarstagande hos chefer och anställda. Vi vill att lärdomar överförs till hela organisationen. Precis som artikeln beskriver är sjuktalen är låga. Det som tilltalar mig som skolpolitiker är ett inkluderat ledarskap och ett ledarskap i idéburna organisationer. Socialdemokraterna i Kungsbacka vill att kommunen prövar fler intraprenader i grundskolan och förskolan. Även försök inom äldreomsorgen borde prövas som man har gjort i Göteborg. Genom planerat studiebesök Örebro med delar av arbetsutskottet Förskola och Grundskola hoppas jag att vi får idéer att utveckla intraprenad i Kungsbacka kommun mer framöver. Min förhoppning är att även övriga skolpolitiker vill utveckla intraprenad i Kungsbacka kommun.

Johan Tolinsson (S)

2:e vice ordf Nämnden för förskola och grundskola

Jan Byvik (S)

Ersättare i nämnden för förskola och grundskola