Skäms på er, politiker i Kungsbacka

Hur sköter ni era uppdrag som kommunalråd och höga tjänstemän i kommunen egentligen? Enligt mitt sätt att se borde man som hög välbetald politiker i Kungsbacka kommun arbeta för hela kommunen och ta beslut som är rättvisa för medborgarna i alla olika områden och vara väl pålästa på likställighetsprincipen enligt kommunallagen. Så är tyvärr inte fallet i Kungsbacka kommun!  Man verkar leva efter ”bara inte på min gata” och har inga problem att köra över och skapa en snedfördelning av de utmaningar samhället och kommunen har. Senast var det Åsa-borna som fick en överraskning när politikerna tog ett snabbt beslut om byggnation av 52 lägenheter för nyanlända familjer i området. Denna gång är det Annebergs tur. Dessa områden som tillhör de mindre till befolkningsmängd skall ta ansvar för större del av integrationen av nyanlända i kommunen. Onsala, Kullavik och Särö slipper utmaningar av denna storlek trots att de har fler invånare. Man har som invånare i Anneberg blivit desinformerad om vad som planeras och pågår i området och man bemödar sig inte ens att göra en konsekvensanalys av projektet och hur det kommer att påverka vårt lilla samhälle innan man tar beslut för byggnation. Beslutet har inte bara tagits över huvudet på medborgarna utan även över politikerkollegornas. Ärendet har inte tagits i kommunstyrelsen och information om hur beslutet tagits och vem som är ytterst ansvarig är svår att få fram. Kommunens kommunalråd och kommundirektören förstår uppenbarligen inte problemet med att segregera nyanlända på det sätt som nu kommer göras och den inlåsningseffekt det kommer att skapa. Ca 350 – 400 nyanlända kommer att bo i ett och samma område i Anneberg där det idag i centrala delen beräknas bo ca 2 500 personer. Totalt i Anneberg/Älvsåker bor det 5800 personer. Vem som helst kan se hur detta beslut kommer att skapa segregation och ett utanförskapsområde. Politikerna har gjort en oerhört snabb lösning på ett problem med nyanlända och bostadssituationen och man blir ju mer än förundrad hur man som politiker kan ta ett beslut av denna dignitet på några veckor? Man har dessutom mörkat projektet för invånarna. Vi i Anneberg välkomnar nyanlända men för att skapa en bra integration skall man inte som alla förstår placera de i utanförskap där de sällan träffar svenskar. Bygg bostäderna i Anneberg som planerat men låt 80 % gå till den kommunala bostadskön och 20 % till de nyanlända. Vi boende i Kungsbacka måste stå upp för den demokratiska processen och inte låta de höga politikerna fortsätta med sina maktfullkomliga och ogenomtänkta beslut.

Upprörd Annebergsbo