Kungsbacka behöver en ny hall för de stora inomhussporterna, menar Centerns Bengt Alderin. Arkivfoto.

Självklart behövs en ny arenahall! 

Som vice ordförande i fritid o folkhälsa så fick vi förra mandatperioden prioritera om i lokalförsörjningsplanen och tidigarelägga ny simhall och byta med arenahall . Orsaken var att nuvarande simhall har sådana konstruktionsproblem att en ny simhall var att föredra. Detta medförde att arenahallen sköts på framtiden. Alliansen inser att behovet av arenahall är stort både för evenemang samt breddidrotten/elitidrotten varför vi nu föreslår att en behovsutredning ”sjösätts” så kommunen kan planera  i framtiden  för byggnation. Som politiker i kommunfullmäktige och fritidsnämnd finns dock ett ekonomiskt ansvar att förhålla sig till när det gäller projekt av denna digniteten. Personligen ser jag gärna ett drömscenario  att något utomstående bolag kunde se möjligheterna och stötta kommunen/föreningslivet med ett sådant projekt . 

Bengt Alderin (C)

vice ordförande i Kultur och Fritid

Relaterade artiklar
Fler artiklar