Hallå, Moderater, har ni suttit för länge i den politiska ledningen för skolan, undrar debattören Jonas Hjelte (S).

Sitter M för bekvämt på skolornas ordförandestol?

Sedan jag kom in som ersättare i För- och Grundskolenämnden har jag funderat över faran med att samma partier styr över kommunen år efter år. Risken är uppenbar att den moderatstyrda ledningen efter mer än ett decennium vid makten slagit sig ned lite väl bekvämt på sin ordförandestol.

Min misstanke minskar inte när jag förhör mig om trängseln på skolorna i Åsa och på många andra platser i kommunen. Enligt den ansvariga förvaltningen upplevs mer än hälften av Kungsbackas grundskolor överfulla och detta samtidigt som mätningar visar att studieron blivit sämre. För att gå till botten med detta vände jag mig till förvaltningen med tre frågor:

1. Vilken elevkapacitet har Kungsbackas grundskolor?

2. Hur många elever är placerade i kortsiktiga lösningar såsom paviljonger (alt. baracker)?

3. Vad är den totala ”övertaligheten” på alla kommunens skolor?

Jag förväntade mig förstås att få tydliga svar på mina frågor, men icke:

”Vad gäller skolornas kapacitet har vi inga färska siffror”

”Det är svårt att få fram dessa uppgifter”   

”Någon tidsplan finns inte” (för när dessa svar kan ges)

Nu vore det enkelt att skylla på förvaltningen eller på svårigheter med att prognostisera elevunderlaget. Men frågan kvarstår. Hur har den moderatstyrda majoriteten överhuvudtaget kunnat fatta beslut kring skolbyggens vara eller icke vara, utan att veta hur många elever som kommunens skolor är byggda för? Eller utan att veta hur många barn som går i ”tillfälliga” paviljonger? För mig handlar det här om respekt för våra skattepengar och att försäkra sig om att elever och lärare ges den plats de förtjänar. Hallå, sitter ni bekvämt däruppe!?

Jonas Hjelte (S)

ersättare,  Nämnden för förskola och grundskola

Relaterade artiklar
Fler artiklar