SD slår in öppna dörrar om SMS-livräddning

I många regioner har man anslutit sig till den app, så kallad SMS-livräddning, vid plötsligt oväntat hjärtstopp, där utbildade lekmän kallas via appen till hjärtstopp i närheten av där de befinner sig.

Det har visat sig att detta räddar liv då hjälp vid hjärtstopp handlar om minuter för att överleva.

I en insändare skriver Sverigedemokraterna att de vill införa detta i Halland och lagt en motion. Men man är som vanligt tvåa på bollen.

Redan under 2019 tog ansvarig nämnd tag i frågan och gav sin förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag. I slutet av mars 2020 lämnade Driftnämnden Ambulans Diagnostik Hälsa över ett förslag till regionstyrelsen att införa detta i Halland. Kostnaden finns med och hur det ska organiseras.

SD borde veta detta då man har ledamot i nämnden.

I normala tider utan Corona hade regionkontoret hunnit bereda förslaget till regionstyrelsen och dess ansvariga utskott innan sommaren men nu har de varit belastade med annat. Många tjänstepersoner med sjukvårdsutbildning har också gått ut och arbetat direkt i vården.

Men nu efter sommaren kommer förslaget att komma upp i regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott. Men inte pga. av SD utan för att majoriteten, Hallandsalliansen, i Region Halland lagt ett uppdrag långt innan SD reagerade.

Tommy Rydfeldt (L) 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet

Ann Molander (L) Ordförande Driftsnämnden Ambulans Diagnostik Hälsa