SD: Prideflaggan ska inte hissas av kommunen

På kommunstyrelsens senaste möte informerades om att kommunen skulle hissa Prideflaggan i samband med West Pride. Beslutet var redan taget av vår nya kommundirektör tillsammans med Tf kommunstyrelseordförande Fredrik Hansson (C). Ett beslut som även Lisa Andersson (M) och Ulrika Landgren (L) ställt sig bakom. Det var alltså inget vi varken kunde yrka avslag på eller reservera oss emot tyvärr. Vi i SD anser inte att Kungsbacka kommun ska delta i politiska manifestationer och då heller inte hissa dess flaggor.

Det är inte en kommuns uppgift att manifestera olika politiska ställningstagande eller värdera olika åsikter. Kommunen ska agera utifrån objektivitet och saklighet och ska behandla alla lika, utan särprioriteringar. Att hissa Prideflaggan, rimmar därmed dåligt med det och strider så mot den lagstadgade objektivitetsprincipen. Svenska flaggan inkluderar så alla medborgare, oavsett kön, sexuell läggning, politisk åskådning eller bakgrund. Svenska flaggan är vår gemensamma symbol som knyter oss svenska medborgare och vår nation samman och står för grundläggande värden som demokrati och rättvisa, yttrande- och tryckfrihet, fred och frihet.

Vi i SD är självklart inte emot att Prideflaggan hissas, men får då göras av exempelvis enskilda, föreningar eller företag. Kommunen ska däremot som tidigare nämnts hålla sig neutral och företrädesvis endast flagga med svenska flaggan samt kommunflaggan.

Carita Boulwén Gruppledare SD Kungsbacka