SD: Gör som Staffanstorp

Till kommunstyrelsen framförde vi i Sverigedemokraterna ett förslag om ställningstagande, ett ställningstagande som innebar att vi kraftigt skulle markera mot att om man ansluter sig till IS eller andra terrororganisationer så är man inte välkommen till Kungs-backa kommun och ska heller inte kunna nyttja invånarnas skattepengar eller Kungsbacka kommuns resurser. Ett ställningstagande som Staffanstorps kommun redan har gjort.    

Voteringen slutade med 13-2. Det var vi i SD mot övriga.

Vi ville sända signalerna både utåt och uppåt att vi aldrig accepterar terrorism, och att om man deltager i dessa barbariska dåd så har man förbrukat sin rätt. Men vi fick alltså inga med oss i kommunstyrelsen. Man hänvisade till lagstiftningen som ger alla som vistas i kommunen rätt att söka bistånd vid behov.

Men rätten att söka innebär inte alltid rätten till bidrag, och avslag kan dessutom i så fall överklagas och därmed prövas på högre instans. 

Vi har inte för avsikt att strida mot lagen, men vi har en svag och otillräcklig lagstiftning, vilken vi anser bör prövas. Tyvärr tyckte inte övriga partier det. Där, anser vi, sattes ribban för hur vekryggad man kan vara i denna kommun. När varken den tidigare eller nuvarande regering är tillräckligt handlingskraftig och ansvarstagande för sitt land och dess befolkning, då måste kommunerna själva handla och ta ansvar för sina kommuninvånares säkerhet.

Carita Boulwén

Ledamot KS (SD)

Susanne Andersson

Ledamot KS (SD)