SD: Fel öronmärkta hyresrätter för nyanlända

Bostadsbristen har länge varit ett faktum i Kungsbacka. Många har stått i kö i åratal utan att få erbjudande om bostad. Vi har ungdomar som behöver flytta hemifrån, äldre, separerade som behöver ny bostad. Och trots Individ och familjeomsorg sedan länge stora behov av bostäder har Eksta ändå valt att under åren prioritera nyanlända.

När ärendet var uppe på kommunstyrelsens senaste möte beskrivs ”behovet av att bygga nya bostäder för tillfälliga boenden för kommunens särskilda bostadsförsörjningskö”, trots det så är det endast att 1/3 av bostäderna ska öronmärkas till nyanlända som står angivet. Hur resterande 2/3 ska fördelas nämns inte.

När vi lyfte frågan över fördelningen säger de att det kommer fördelas, 1/3 till nyanlända, 1/3 till kommunens särskilda bostadsförsörjningskö (för de med mycket starka sociala och/eller medicinska skäl, vilket även det naturligtvis kan röra sig om nya i landet) samt 1/3 till vanliga bostadskön.

Risken är därmed stor att få ett område med hög andel socialt utsatta.

Många av de som nu kommer är kvotflyktingar, ofta stora familjer med många barn (vilket kanske förklarar varför merparten av lägenheterna är 5 rok) och som står långt från arbetsmarknaden.

Vi anser inte att kommunen ska öronmärka bostäder till nyanlända och yrkade därmed på att skrivelsen om att 1/3 ska gå till nyanlända skulle strykas, men fick tyvärr inte något parti med oss.

Carita Boulwèn

Gruppledare SD Kungsbacka