Sänk badpriserna i Kungsbacka

Sjukvården sväljer mycket av skattekronan. Men långt ifrån tillräckligt, då det hela tiden är ”kris” i verksamheten. Långa vårdköer, inställda operationer, underbetald personal och personalbrist. Det betyder att samhället bör göra allt för att innevånarna ska hålla sig friska och inte belasta den. Så kallad förebyggande friskvård. Över hälften av alla svenskar har övervikt idag (publiceras i pressen hela tiden) och det ger så kallade ”välfärdssjukdomar”, bland annat; Diabetes; Cancer; Högt blodtryck; Demens; Hjärtsjukdomar, Infertilitet.  Ju äldre man blir desto viktigare och svårare är det att utöva tillräcklig ”friskvård”. Musklerna förtvinar, balansen försämras och ”hjärnkapaciteten” minskar. Allt detta går att vända och istället förbättra om bara man rör på sig, tränar så mycket som möjligt och har stimulerande fritidssysselsättningar.  (se Din hjärna i SVT 1). Med andra ord borde all friskvård vara gratis, för att alla ska ha råd att hålla på, för att visa innevånarna hur viktigt det är och för att minska vårdköerna!

Vad gör Kungsbacka kommun i detta läge? Jo, ber ett Stockholms företag, Medley, att ta ut ett ”max pris” i badhallarna, den skonsammaste och lättillgängligaste friskvårdsutövningen som finns, att röra sig i vatten. Speciellt kostsamt blir det för de som har sämst förutsättningar att betala: pensionärerna. Årskorten för den gruppen kommer att gå upp med mer än 400%! (från 630-2738kr/år), när det borde vara gratis! Gör om – gör rätt!

Lennart Hansson

och vattenspringaregruppen