Samma läkare, kortare köer, lägre samhällskostnad

Kommentar till debatten om nätläkare. 62% av hallänningarna känner oro över att det tar lång tid att få träffa läkare när de behöver det och 33% har åkt till akuten för en åkomma som borde hanteras av vårdcentralen (SIFO).

Digitala läkarbesök kostar en tredjedel av vad fysiska primärvårdsmöten kostar. För tio miljoner kronor får Sverige ut 15 500 digitala besök men bara 6 000 fysiska. Vi vill gärna upplysa om fakta:

Vår skriftliga triage hjälper läkarna, att helt kostnadsfritt för patient och samhälle, hänvisa patienterna till rätt nivå av vård: rådgivning/egenvård, digitalt vårdbesök eller fysisk undersökning. Våra 100 läkare jobbar extra hos oss och på fysiska vårdcentraler och sjukhus till vardags, därför kan du som patient känna dig lika trygg som hos vilken annan vårdcentral som helst. De har självklart tillgång till provtagning och röntgen och vi står för notan.

Patientdata rapporteras upp till Nationella Patientöversikten (NPÖ). Vi redovisar vår antibiotikaförskrivning på webben. Kungsbacka vårdcentral och vi lyder under samma lagar och kvalitetssäkring och med hjälp av teknik har vi dessutom byggt bort många av de risker för felbehandling som sker i den vanliga vården. Min Doktor är liksom vårdcentralen Kungsbacka en stark förespråkare av en ny ersättningsmodell som inte går via vårdcentralerna. Självklart ska alla patienter ha tillgång till god vård i olika slags möten och även kontinuitet när det behövs och för att Sverige ska kunna leverera det måste vi samarbeta i smartare vårdprocesser utifrån patientens bästa.

Henrik Kangro,

Medicinskt ansvarig läkare Min Doktor

Staffan Jannesson Billing,

Medicinsk utvecklingschef Min Doktor