(S) är generösa med andras pengar

Magdalena Sundqvist (S) och Britt Tönnberg (S) kritiserar att Kungsbacka kommun i sin delårsrapport ser ut att göra ett överskott om ca 270 mkr. Man menar att överskottet och de drygt hundra miljoner Kungsbacka fått i generella statsbidrag inte har använts på rätt sätt.

Detta visar på ett olyckligt och naivt förhållningssätt till kommunal ekonomi.

Angående statsbidragen: Coronapandemin kommer att påverka Sveriges kommuner under många år framöver. De statsbidrag som sipprar ner från regeringen är småpengar i jämförelse med de kostnader vi kommer att behöva hantera i form av minskade skatteintäkter och ökade socialbidrag.

Att oppositionen åtta månader in på året, väljer att kritisera att Kungsbacka ännu inte spenderat varje krona är anmärkningsvärt. Är det verkligen så ni tror att man finansierar en välfungerande kommun?

Angående överskottet: Kungsbacka växer och behöver därför bygga ut samhällsservicen. Detta är investeringar som vi delvis måste låna till. Under 2020 beräknas låneskulden öka med nästan 250 mkr, motsvarande hela årets överskott. Att låna pengar är nödvändigt, men vi skall aldrig låna en krona mer än vad som krävs. Socialdemokraterna är flitiga med att lova saker, men inte alls lika duktiga på att berätta var pengarna kommer från. ’Den som är satt i skuld är icke fri’, myntade en viss Socialdemokratisk politiker en gång i tiden. Det är värt att ha i bakhuvudet.

Självklart skall Kungsbacka kommun satsa på de grupper i samhället som behöver vår hjälp allra mest, men vi skall göra det på ett sådant sätt att vi kan garantera att varje satsad krona kommer till gagn där den behövs som mest.

Vi väljer verkan framför symbolpolitik.

Emanuel Forsell Gruppledare (M) Kristina Karlsson Gruppledare (C) Monica Neptun Gruppledare (L) Niklas Mattsson Gruppledare (KD)