Replik till Jan-E och Lennart Kollmats

Dubbelmoral och felaktiga påståenden är som vanligt påtagligt vid yttrande från politiska motståndare. Både Jan-E och Lennart Kollmats uppmuntrar till att rösta i kyrkovalet för att minska SD;s inflytande. Samtidigt ger man SD hård kritik för att man uppmuntrar medlemmar som inte är med i Svenska kyrkan att gå med för att kunna rösta.. Många har gått ur svenska kyrkan för att man är besviken över att kyrkan inte längre står upp för de kristna värderingarna. Men för att göra en förändring så måste man vara med. Jan-E uppger själv att han inte deltagit i tidigare val, men säger nu att han tänker göra det bara för att SD tar stor plats i detta val. Öppenhet och tolerans som Kollmats skriver, samtidigt som han påtalar att SD;s värderingar inte har plats i kyrkan och uppmanar alla församlingsmedlemmar att använda sin rösträtt för att minska SD;s inflytande. De sk ”toleranta” som säger sig stå för alla människors lika värde är just de som i samma mening klart och tydligt talar om att det bara gäller dem som de anser ska inkluderas och som man ska vara öppen och tolerant mot. Svenska kyrkan har blivit allt för politiserad och vi vill stävja de vänsterliberala krafter som vill göra kyrkan till en politisk plattform. Vi vill låta kyrkan vara kyrka, på riktigt! Svenska kyrkans ska inte anställa imamer, samla in pengar till moskéer och anordna koranstudier. Svenska kyrkan ska värna vårt kristna kulturarv och sin sanna identitet.

Carita Boulwén

Gruppledare SD Kungsbacka